Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Analiză SWOT

Puncte tari Puncte slabe
-Mediul geo-climatic, care permite o dezvoltare rapidă a agriculturii
-Acces la căile de comunicaţie rutiere judeţene şi naţionale
-Atracţie turistică prin monumentele existente pe teritoriul comunei, în special
-Aşezământul de cultură Rosetti Tescanu- George Enescu Tescani
-Forţa de muncă relativ tânără
-Starea drumurilor locale, nemodernizate
-Nivelul scăzut al investiţiilor în zonă