Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Patrimoniul cultural – artistic

Monumente istorice (înscrise oficial, propuse, starea de conservare)

Monumente și ansambluri de arhitectură:

  • Localitatea Berești Tazlău – Biserica de lemn construită în anul 1819 cu adăugiri 1842, la pridvor cu turn și clopotniță
  • Localitatea Prisaca – Biserica de lemn „Sfântul Ilie”
  • Localitatea Tescani 

– Ansamblul memorial G. Enescu din sec. XVIII – XIX
– Casa Rosetti Tescanu 1894, în care a locuit compozitorul G. Enescu, restaurată în 1986
– Școala – centrul satului, construită în anul 1914
– Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” 1971

 

  • Localitatea Românești – Biserica „Sfinții Voievozi” 1851;

 

Artă plastică:

  • în localitatea Beresti Tazlau există:

– un ansamblul de artă plastică cu valoare memorială: statuia compozitorului G. Enescu situată în ansamblul memorial G. Enescu
– monumentul funerar situat în parcul casei memoriale Rosetti Tescanu

  • în localitatea Enăchești:

– Troița din curtea bisericii – 1960
– Cimitirul ortodox – 1945

  • în localitatea Tescani:

– Monumente ale eroilor 1916 – 1919 și 1945, realizate în anul 1956

  • în localitatea Tescani:

– Perimentrul împădurit din incinta așezământului de cultură G. Enescu
– Ulmul de la Tescani